Installationer

Jeg er i denne tid meget optaget af at arbejde med bevægelige ruminstallationer, gerne med lyd.

Jeg har lavet flere installationer med orgelpiber, der med luft fra en såkaldt vindmaskine afspiller deres toner, når de aktiveres med sensorer, der reagerer på publikums bevægelser.

Ofte er der også fysiske bevægelser i installationen, som for eksempel installationen Rampen, hvor to orgelpiber vipper omkring en akse, medens de spiller deres dybe toner.

KP22
Fra Dybet II
Mobila
Hejtjek
Rampen
Teckvarium