Skulpturer

To skulpturer med små orgelpiber af kobber. De skrå sokler er dele af større orgelpiber. Dog uden lyd.

To skulpturer med sammenlimede orgelpiber i mellemstørrelse. Dog uden lyd.

Skulptur med lys, her set fra to vinkler. Materialer: Acryl og tagplader. Størrelse: 120/26/40 med sokkel. For et par år siden var jeg i nærheden af et tag der skulle nedrives, og fandt de klinkede tagplader interessante, så jeg satte dem sammen og hængte dem op. Har sikret mig at det ikke er tagplader med aspest.

Skulptur: 115/50/60 Titel: Spænder på skrå materialer: Træ, læder, plast. En samling lister der er holdt sammen med to livremme- Livremmene er mine egne jeg var vokset ud af. Holder de sammen eller snævrere de ind?
Skulptur: 30/40/60 Titel: holder sammen 3. Materialer: Træ (Orgelpiber)