Musik i kirker

Når jeg spiller i kirker foregår det ofte i et samarbejde med den stedlige præst og organist, på en måde hvor jeg spiller (enkle) værker sammen med organisten. Har komponerede værker hvor der veksles mellem recitationer og musik.

Har komponeret en række kortere værker for solofagot, der kan bruges til præ – og post – ludier.

Ofte improviserer jeg solo på blikfløjte, under nadveren, som musikinterval, eller som overgang til en indre fordybelse.

 

Repertoiret for orgel og fagot:

Bach – koraler (udsat for orgel og fagot.) Langsomme satser af Vivaldi for fagot og orgel. Samt korte værker af Grieg og Faure`.  Jeg har komponeret et stemningsfordybende værk med titlen  “Kontemplation”, (for orgel og fagot.) samt et værk af Peter Fieve` med titlen Tilgivelsen, ligeledes for orgel og fagot. (orgelstemmerne er nemme)

Oratoriet “LIvets træ”

Helt nyt er oratoriet “Livets træ”, som blev uropført i Tikøb kirke (26 april). Det er komponeret af Peter Fieve`, og mig selv. Det er for børne (Kvinde) kor, eller 2 kvindelige solister, orgel, fagot 0g læste citater fra bibelen.

kirke13

 

Oratoriet “Livets træ”

For børnekor, eller 2 kvindelige sangsolister, orgel, fagot og recitationer

Komponister: Peter Fieve` og Henrik Soelmark.  Længde ca. 35 min.

Oratoriet ”Livets træ” har syv satser med tekster fra det gamle og nye testamente, og det veksler mellem recitationer, musik og kor.  Teknisk er værket forholdsvis enkelt, og det vil kunne opføres af kirkens organist, præst, børnekor, (kvindekor), (to – stemmigt) eller 2 kvindelige sang solister, samt med Henrik Soelmark på fagot.

 

Træet er en bærende metafor i Bibelen.

Der står et livets træ i Edens have ved verdens skabelse, og der står et træ i det himmelske Jerusalem ved Bibelens slutning. Imellem disse to træer udspiller sig historien om menneskeheden og Gud.

Træet som metafor spænder vidt.

Det er anledning til syndefaldet, der sætter skel mellem menneske og Gud. Det kan i Gamle Testamente være billede på både menneskehedens hovmod og håb.

Korstræet i verdens og historiens midte bærer Jesus i dødens mørke, og i den yderste smerte – og uden det ingen lysets og glædens opstandelse.

Vin – træet er i Nye Testamente symbol på det intime fællesskab mellem Kristus og menigheden – mellem Gud og menneskehed.

Og i det nye Jerusalem står livets træ ved livets flod i byens midte, som manifestation af dette fællesskab.

Forløbet i oratoriet beskriver historiens bevægelse i et U.

Det er frelses – historiens bevægelse fra Edens have i faldets og fremmedgørelsens fald mod U’ ets bund, hvor menneskehedens historie vender, fordi Gud tager initiativ til en fornyelse af den brudte kontakt i en nyskabende proces, der leder menneskeheden mod Himlen.

Oratoriet består af følgende satser:

1. sats: Edens have. 2 sats: Kundskabens træ, 3 sats: Hovmodets træ,

4 sats: Isajs stub. 5 sats: Korsets træ. 6 sats: Det sande vin – træ, 7 sats: Livets træ

Musik

Peter Fieve` er violinist i Sønderjyllands Symfoniorkester, — medlem af Dansk komponistforening, og har komponeret over 100 værker. Henrik Soelmark har været med til at uropføre ti af hans værker, der alle er blevet transmitteret i DR- radio.

Noder til værket kan tilsendes uforpligtigende